Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Zuzana Wojewodová

Zuzana Wojewodová

Voucher pro rozvoj podnikání

Ráda vám pomohu s:

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ

  • Osobnostní profil, Silné a slabé stránky
  • Kompetenční modely
  • Odhalování talentu
  • Leadership
  • Manažerské dovednosti

KOUČINK OBECNĚ

LIDÉ

  • Získávání a nábor týmu
  • Firemní kultura, employer branding
  • Rozvoj a vzdělávání, práce s talenty
  • Odměňování a motivační systémy, zpětná vazba

Zuzana je expert v HR s výraznou vazbou na potřeby businessu, ovšem s lidkou tváří a velkou mírou empatie, její záběr je široky, pracuje projektově, je zaměřena na výsledky, které dodává ve vysoké kvalitě i slíbeném čas. Navíc svým přístupem, humorem a laskavostí získá na svou stranu i ty nejzarytější odpůrce.


Kontakty

Tel: (+420) 603 882 956

E-mail: zw3@seznam.cz

Web: www.hruniverse.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/wojewodová-zuzana

 

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj