Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Inovační voucher

Inovační voucher

Vyvinout nový produkt? Vylepšit ten, co už máte? Pusťte do toho a využijte svůj inovační potenciál na maximum. Teď máte šanci získat prostředky, které k tomu potřebujete. Díky Inovačnímu voucheru otevřete své firmě cestu na novou úroveň úspěchu a zároveň zvýšíte konkurenční výhodu.

K čemu jsou Inovační vouchery určeny

 • Nový design produktu Nový design produktu
 • Funkční vzorky a prototypy Funkční vzorky a prototypy
 • Nově vzniklé pracovní místo pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací Nově vzniklé pracovní místo pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací

Podpora je zaměřena především na vývoj, testování a tvorbu nových produktů, zlepšení funkčnosti těch stávajících a pořízení výrobních zařízení souvisejících s inovovaným produktem. Využít ji lze také na vytvoření prototypu či funkčního vzorku nového produktu a financování nově vytvořeného pracovního místa tzv. InnoBoostera. InnoBooster je seniorní zaměstnanec, který pomůže vaši firmu nakopnout. Nemusí to být přímo výzkumník, ale i zkušený technik, vývojář, obchodník nebo třeba stratég. Prostě někdo, kdo přinese vaší firmě novou perspektivu a hodnotu.

Jaká je výše podpory?

 • až 1 000 000 Kč, přičemž minimální výše dotace je 50 000 Kč
 • Podpora pokryje maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu, případně výši, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis. Pokud tedy za služby designéra a pořízení nového stroje zaplatíte například 625 tisíc korun, náklady ve výši až 500 tisíc vám pokryje Inovační voucher.

8 kroků, jak získat
podnikatelský voucher

1
Ikona: Mám nápad a chci ho realizovat

Mám nápad a chci ho realizovat

2
Ikona: Odevzdám přihlášku s přílohami

Odevzdám přihlášku s přílohami

3
Ikona: Vyčkám na hodnocení nezávislých expertů

Vyčkám na hodnocení nezávislých expertů

4
Ikona: Podepíšu smlouvu

Podepíšu smlouvu

5
Ikona: Obdržím zálohu 30 %

Obdržím zálohu 30 %

6
Ikona: Pustím se do projektu

Pustím se do projektu

7
Ikona: Ukončím a vyúčtuju projekt

Ukončím a vyúčtuju projekt

8
Ikona: Získám zbývající finance

Získám zbývající finance

Jaké podmínky musím splnit?

Přesné znění podmínek bude uvedeno po vyhlášení výzvy na stránkách Moravskoslezského kraje v průběhu listopadu. Je nutné splnit například následující:

 • Místo realizace a dopadu projektu musí být na území Moravskoslezského kraje. Zároveň je nutné, aby měl žadatel sídlo, pobočku nebo provozovnu na území kraje (v případě OSVČ místo podnikání).
 • Žádost musí být podána stanoveným způsobem a ve stanovené formě.
 • Maximální doba realizace projektu je 1 rok.
 • Oborové zaměření projektu musí být v souladu s krajskými doménami specializace RIS3 strategie.
 • Žadatel musí být trestně bezúhonný a nesmí být ve střetu zájmů. V žádosti musí dostatečně popsat způsob využití a přínos zakoupeného produktu či služby pro své podnikání.

Hodnocení žádosti

Žádost musí splnit obecné principy přijatelnosti a obsahovat všechny požadované informace a přílohy. Dále bude hodnocena přijatelnost podporovaných aktivit (musí být naplněno alespoň 1 z níže uvedených kritérií):

 • Projekt řeší vývoj a tvorbu nových produktů a služeb.
 • V rámci realizace projektu proběhne otestování nových produktů a služeb.
 • Realizací projektu dojde ke zvýšení funkčnosti produktů a služeb (zvýšení kvality, spolehlivosti, odolnosti, hospodárnosti při používání, cenové dostupnosti, využitelnosti a uživatelské přívětivosti, zlepšení technických parametrů).
 • Realizací projektu dojde k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb (dle tří výše uvedených kritérií).

Přesné podmínky a odkaz na podání žádosti najdete

na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj