Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Akreditace poskytovatelů služeb – Inovační voucher

Od 1. 2. 2024 je dočasně pozastaven proces akreditace dalších poskytovatelů služeb.
V případě dotazů se můžete obracet na lukas.stavel@ms-ic.cz.

 

Příjemci podpory v rámci Inovačních voucherů mohou využívat služeb jakýchkoliv poskytovatelů. Díky naší databázi mají ale jistotu, že si vybrali zkušeného odborníka s referencemi od klientů a ověřenou praxí. Chcete zvýšit své šance na spolupráci s příjemci voucherů? Požádejte o zařazení do sítě akreditovaných specialistů.

Požadavky pro získání akreditace

 • min. 4 roky praxe v oblasti poskytování nabízených služeb
 • doložení 2 referencí od klientů vč. kontaktu pro možné ověření

Jak získám akreditaci

1
Ikona: Vyplním a odešlu akreditační dotazník včetně příloh

Vyplním a odešlu akreditační dotazník včetně příloh

2
Ikona: Vyčkám na kontrolu obdržených informací a splnění požadavků

Vyčkám na kontrolu obdržených informací a splnění požadavků

3
Ikona: Mou žádost posoudí nezávislí odborníci z Moravskoslezského inovačního centra

Mou žádost posoudí nezávislí odborníci z Moravskoslezského inovačního centra

4
Ikona: Budu informován ohledně zařazení do sítě akreditovaných poskytovatelů.

Budu informován ohledně zařazení do sítě akreditovaných poskytovatelů.

Kvalita poskytovaných služeb bude ověřena v rámci zpětné vazby od klientů. V případě opakovaného negativního hodnocení bude navrženo vyloučení poskytovatele služeb z databáze.

Dotazník

Z důvodu pozastavení procesu akreditace dalších poskytovatelů služeb od 1. 2. 2024 dotazníky nepřijímáme.

Nutnou podmínkou je vyplnění dotazníku, prostřednictvím kterého prokážete svou odbornost a zkušenosti. Jeho součástí jsou také povinné přílohy. Před samotným vyplněním proto doporučujeme, abyste si tyto přílohy připravili. Jejich seznam a požadovaný vzor naleznete níže.

Povinné přílohy

 • životopis (pokud se akreditujete jako jednotlivec) / portfolio projektů (pokud se akreditujete jako organizace nebo firma)
 • medailonek (dle vzoru)
 • podepsaný kodex akreditovaného poskytovatele služeb (dle vzoru)
 • fotografie (hlava + ramena) / logo organizace

Služby lze nabízet v těchto oblastech konzultování

Zlepšení produktu

 • Kreativní design
 • Branding a identita značky
 • UX/UI design
 • Grafický design
 • Průmyslový design
 • Interaktivní design
 • Produkční design
 • Obalový design
 • Vizualizace a simulace
 • Typografie
 • Motion design
 • Design komunikace
 • Design pro výrobu
 • Design pro udržitelnost
 • Design pro digitální média
 • Design pro tisk

Vývoj nového produktu

 • Konstrukční návrh
 • Prototypování
 • 3D tisk
 • Modelování
 • FEM analýza
 • CAM programování
 • CAD design
 • Materiálové inženýrství
 • Elektronika
 • Softwarové inženýrství
 • Mechanika
 • Testování a validace
 • Projektové řízení
 • Výroba sériových dílů
 • Inovace
 • Optimalizace procesů
 • Správa dat Kvalita a bezpečnost
 • Řízení rizik
 • Ekonomická analýza a plánování
Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj