Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Časté dotazy

Máte dotaz k podnikatelským voucherům? Odpověď na něj najdete s velkou pravděpodobností právě zde. V opačném případě nás neváhejte kontaktovat, rádi vám ho zodpovíme.

Žádost lze podat elektronicky. Způsob podání včetně odkazu na portál bude v průběhu listopadu uveden na webových stránkách Moravskoslezského kraje, který administruje příjem žádostí. Po vyhlášení výzvy najdete odkaz i zde na webu.

Oprávněným žadatelem jsou fyzické osoby nepodnikající (dotace 50 000 Kč) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji a malé a střední podniky se sídlem, pobočkou nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, rovněž OSVČ (dotace až 500 000 Kč) musí mít místo podnikání v regionu.

Požádat o Inovační voucher mohou malé a střední podniky. Místo realizace a dopadu projektu musí být na území Moravskoslezského kraje. Proto je nutné, aby i žadatel měl sídlo, pobočku nebo provozovnu na území kraje, totéž platí o místě podnikání v případě OSVČ.

Malé a střední podniky mohou využít podporu například na pořízení strojů, zařízení a softwaru, vybudování nových staveb nebo stavební úpravy. Fyzické osoby nepodnikající, které uvažují o zahájení podnikání, mohou prostřednictvím voucheru nakoupit služby expertů za účelem ověření podnikatelského záměru nebo třeba správného nastavení business plánu, digitálních nástrojů pro podnikání a personálního i finančního řízení. Více informací najdete v záložce Vouchery MSK.

Inovační voucher vám pomůže s náklady na služby v rámci zajištění přístupu k výzkumnému zařízení a testování či měření vlastností produktu, v rámci vývoje/návrhu/tvorby nového produktu nebo služeb (např. prototypu, funkčního vzorku, užitného designu) nebo zvýšení funkčnosti produktu nebo služeb. Zároveň můžete jeho prostřednictvím uplatnit osobní náklady na nově vzniklé pracovní místo účelově vytvořené pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací nebo na pořízení hmotného i nehmotného majetku, např. stroje a zařízení související s novým produktem. Více informací najdete v záložce Vouchery MSK.

Tyto vouchery vyhlašovány nebudou. Všechny aktivity, které byly jejich prostřednictvím podporovány, jsou aktuálně podpořeny v rámci Voucherů pro rozvoj podnikání (Začni to!, Voucher pro začínající firmy) a Inovačních voucherů (TechArt Voucher, InnoBooster Voucher, Funkční vzorky a prototypy).

Voucher pro rozvoj podnikání umožňuje příjemci využívat pouze služby akreditovaných poskytovatelů, které najdete v záložce Poskytovatelé služeb. Pro služby realizované prostřednictvím Inovačního voucheru můžete využít libovolného poskytovatele.

Výzva byla vyhlášena 20. listopadu 2023, příjem žádostí spuštěn k 3. lednu 2024. Jelikož byla alokace 1. výzvy již vyčerpána, aktuálně není možné podávat nové žádosti.

Jako fyzická osoba nepodnikající můžete získat maximálně jeden Voucher pro rozvoj podnikání. Pokud zastupujete malý nebo střední podnik, máte možnost požádat o jeden voucher od každého typu – Voucher pro rozvoj podnikání a Inovační voucher.

Pokud jste fyzická osoba nepodnikající, můžete prostřednictvím Voucheru pro rozvoj podnikání získat 50 000 Kč. Pro malé a střední podniky máme připraveno až 500 000 Kč v rámci Voucheru pro rozvoj podnikání a až 1 000 000 Kč v rámci Inovačního voucheru.

Ano, minimální hranice podpory je 50 000 Kč.

Podpora je poskytnuta formou dotace ve výši maximálně 80 % ze způsobilých výdajů, žadatelé tak hradí 20% podíl.

Místo realizace a dopadu projektu musí být na území Moravskoslezského kraje. Proto je nutné, aby i žadatel měl sídlo, pobočku nebo provozovnu na území kraje, totéž platí o místě podnikání u OSVČ a trvalém bydlišti v případě fyzických osob nepodnikajících. Pokud tedy máte například sídlo mimo území kraje, ale provozovnu na území MSK a dopad projektu bude na toto území, pak si o podporu můžete požádat.

Záleží na tom, zda máte zájem poskytovat služby v rámci Voucheru pro rozvoj podnikání nebo Inovačního voucheru. Způsob akreditace pro oba typy voucheru najdete v záložce Akreditace. Od 1. 2. 2024 je dočasně pozastaven proces akreditace dalších poskytovatelů služeb. V případě dotazů se můžete obracet na lukas.stavel@ms-ic.cz.

V rámci Inovačního voucheru musí být oborové zaměření projektu v souladu s krajskými doménami specializace RIS3 strategie. U Voucheru pro rozvoj podnikání tato podmínka definovaná není.

Po schválení žádosti a podepsání smlouvy o poskytnutí dotace vám bude vyplacena záloha ve výši 30 %. Po finálním vyúčtování získáte zbývající část podpory.

Takové služby nabízí například Startovárna, kterou připravuje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj