Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Akreditace poskytovatelů služeb – Voucher pro rozvoj podnikání

Od 1. 2. 2024 je pozastaven proces akreditace dalších poskytovatelů služeb.
V případě dotazů se můžete obracet na lukas.stavel@ms-ic.cz.

 

Příjemci podpory v rámci Voucherů pro rozvoj podnikání mohou využívat služeb pouze od akreditovaných poskytovatelů. Pokud byste rádi využili služeb jiného poskytovatele, požádejte ho, aby se ucházel o zařazení do sítě akreditovaných poskytovatelů. Specialisté, kteří chtějí tyto služby poskytovat v Moravskoslezském kraji, musí projít akreditačním procesem.

Požadavky na získání akreditace

 • min. 4 roky praxe v oblasti konzultování
 • doložení 2 referencí od klientů vč. kontaktu pro možné ověření

Jak získám akreditaci

1
Ikona: Vyplním a odešlu akreditační dotazník včetně příloh

Vyplním a odešlu akreditační dotazník včetně příloh

2
Ikona: Vyčkám na kontrolu obdržených informací a splnění požadavků

Vyčkám na kontrolu obdržených informací a splnění požadavků

3
Ikona: Mou žádost posoudí Komise pro výzkum, vývoj a inovativní podnikání MSK

Mou žádost posoudí Komise pro výzkum, vývoj a inovativní podnikání MSK

4
Ikona: O udělení mé akreditace rozhodne Rada MSK

O udělení mé akreditace rozhodne Rada MSK

5
Ikona: Budu informován ohledně zařazení do sítě akreditovaných poskytovatelů

Budu informován ohledně zařazení do sítě akreditovaných poskytovatelů

Kvalita poskytovaných služeb bude ověřena v rámci zpětné vazby od klientů. V případě opakovaného negativního hodnocení bude navrženo vyloučení poskytovatele služeb z databáze.

Dotazník

Z důvodu pozastavení procesu akreditace dalších poskytovatelů služeb od 1. 2. 2024 dotazníky nepřijímáme.

Nutnou podmínkou je vyplnění dotazníku, prostřednictvím kterého prokážete svou odbornost a zkušenosti. Jeho součástí jsou také povinné přílohy. Před samotným vyplněním proto doporučujeme, abyste si tyto přílohy připravili. Jejich seznam a požadovaný vzor naleznete níže.

Povinné přílohy

 • životopis
 • medailonek (dle vzoru)
 • podepsaný kodex akreditovaného poskytovatele služeb (dle vzoru)
 • fotografie (hlava + ramena)

Každý poskytovatel služeb se musí akreditovat samostatně na své jméno.

Pokud chcete nabízet své služby v rámci spolupráce s některou institucí, doložte prosím Potvrzení o spolupráci při poskytování služeb (dle vzoru).

Služby lze nabízet v těchto oblastech konzultování

 • Ideation & Validation
 • Osobnostní předpoklady pro podnikání
 • Koučink obecně (pouze pro certifikované profesionální kouče)
 • Business development
 • Marketing
 • Finance
 • Právo
 • Digitální podnikání
 • Lidé
Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj