Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Kristýna Pochvalitová

Kristýna Pochvalitová

Voucher pro rozvoj podnikání

Ráda vám pomohu s:

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ

 • Osobnostní profil
 • Silné a slabé stránky
 • Kompetenční modely
 • Odhadování talentu
 • Leadership
 • Manažerské dovednosti

KOUČINK OBECNĚ

MARKETING

 • Strategický marketing
 • PR a brand management

LIDSKÉ ZDROJE

 • Získávání a nábor týmu
 • Odměňování a motivační systémy, zpětná vazba
 • Firemní kultura, employer branding
 • Rozvoj a vzdělávání, práce s talenty

 

Rozvoj s Kristýnou byl velmi užitečný, protože její podání je srozumitelné a na každém kroku propojené s praxí. Témata vedení lidí, HR, marketing a celkově vedení společnosti jsou pro ni denním chlebem. Dokáže nabídnout odborný pohled a zároveň jednoduché tipy, které jsou ihned využitelné v praxi s vysokou přidanou hodnotou.


Kontakty

Tel: (+420) 603 103 802

E-mail: pochvalitova@newdimension.cz

Web: www.newdimension.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/kristyna-pochvalitova

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj