Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Tomáš Gřešek

Tomáš Gřešek

Voucher pro rozvoj podnikání

Rád vám pomohu s:

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ

  • Osobnostní profil
  • Silné a slabé stránky
  • Kompetenční modely
  • Odhadování talentu
  • Leadership
  • Manažerské dovednosti

MARKETING

  • Strategický marketing

DIGITÁLNÍ PODNIKÁNÍ

  • E-commerce
  • Online marketing

 

Spolupráce probíhala oboustranně ve velmi vstřícném duchu. Pro firmu byly vysoce přínosné jak teoretické znalosti v oblasti výše uvedených procesů, tak i konkrétní znalosti z uplatnění v praxi. Největším přínosem spolupráce bylo získání nového náhledu na celou oblast marketingu a obchodu, především z pohledu využití nových nástrojů pro digitalizaci procesů, zvýšení efektivity v oblasti prezentací, zviditelnění a práce se zákazníkem v celém online prostoru ( web, e-shop, sociální sítě).


Kontakty

Tel: (+420) 731 653 465

E-mail: tomas.gresek@eduway.cz

Web: www.tomasgresek.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/tomasgresek

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj