Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Jan Liška

Jan Liška

Voucher pro rozvoj podnikání

Rád vám pomohu s:

IDEATION & VALIDATION

 • Business (Lean) Canvas
 • Business plan
 • Business validation

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ

 • Osobnostní profil
 • Silné a slabé stránky
 • Koncepční modely
 • Manažerské dovednosti

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Obchodní strategie
 • Cenotvorba
 • Business modelování
 • Prodej – specializace B2B
 • Prodej – specializace B2C

FINANCE

 • Finanční řízení (strategie, operativa, optimalizace)
 • Finanční modelování a plánování
 • Finanční účetnictví
 • Grantové financování
 • Dluhové financování
 • Crowdfunding

LIDSKÉ ZROJE

 • Odměňování a motivační systémy
 • Zpětná vazba

 

Společnost Jan Liška & Partneři s.r.o., pod vedením Jana Lišky, nám velmi výrazně pomohla s vyhledáním externích zdrojů financování pro realizaci projektu Digitalizace podniku. Při spolupráci projevila vysokou míru flexibility a profesionality. Nad rámec původního zadání jsme rozšířili naši spolupráci i o implementaci nástrojů finančního řízení a efektivního vyhodnocování definovaných KPI transformačních procesů, kterými v naší firmě aktuálně procházíme.


Kontakty

Tel: (+420) 733 773 983

E-mail: jan.liska@janliskapartneri.cz

Web: www.janliskapartneri.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/janliska

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj