Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Ivana Mariánková

Ivana Mariánková

Voucher pro rozvoj podnikání

Ráda vám pomohu s:

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ

  • Silné a slabé stránky
  • Odhalování talentu
  • Manažerské dovednosti

KOUČINK OBECNĚ

LIDÉ

  • Odměňování a motivační systémy, zpětná vazba
  • Firemní kultura, employer branding

 

Spolupráce s Ivanou byla pro mě klíčová při přechodu na novou pozici. Její podpora mi také otevřela dveře do dalších oblastí, které mě vždycky lákaly a poskytla jistotu a odvahu v tomto novém začátku. Ivanina schopnost přenést dovednosti z jedné oblasti do druhé byla nesmírně cenná. Ivanina práce jako koučky mi pomohla propojit mé zájmy s realitou a najít nový směr v oboru práce i v soukromí.


Kontakty

Tel: (+420) 737 505 288

E-mail: mariankova@centrum.cz

Web: www.mariankova.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/ivanamariankova

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj