Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Hana Bobrovská

Hana Bobrovská

Voucher pro rozvoj podnikání

Ráda vám pomohu s:

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PODNIKÁNÍ

 • Osobnostní profil
 • Silné a slabé stránky
 • Kompetenční modely
 • Odhadování talentu
 • Leadership
 • Manažerské dovednosti

PRÁVO

 • Personální administrativa, legislativa, typy úvazků

LIDÉ

 • Získávání a nábor týmu
 • Rozvoj a vzdělávání, práce s talenty
 • Odměňování a motivační systémy, zpětná vazba
 • Firemní kultura, employer branding

 

Hana Bobrovská po dobu naší vzájemné spolupráce pracovala v obou společnostech jako HR manažerka, která díky své dlouholeté zkušenosti z práce v HR dokázala prosazovat skloubení korporátní strategie s ohledem na potřeby českých firem. Úspěšně získala a realizovala vzdělávací projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU v hodnotě téměř 2 mil. Kč. Mohu říci, že s Hanou se mi vždy spolupracovalo dobře, jelikož má schopnosti k plnění stanovených cílů a k vedení a rozvoji spolupracovníků.


Kontakty:

E-mail: hbobrovska@hmpartners.cz

Web: www.hmpartners.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/hana-bobrovska

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj