Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

TA ČR vyhlásila veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací

Technologická agentura České republiky vyhlásila šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+.

Soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru, na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a na podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

Co potřebujete vědět:

  • návrh projektu musíte vyplnit v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal a video, které bude charakterizovat návrh projektu,
  • po přihlášení přepněte ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky
  • veškeré informace a dokumentaci najdete na webu Technologické agentury ČR ZDE a také ZDE.

Soutěžní lhůta končí 6. března 2024 následovně:

  • 16:29:59 hodin je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA,
    23:59:59 hodin je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč, a dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.
Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj