Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Roadshow podpory podnikání zahájena

Ve středu 4. října 2023 se konala první akce v rámci Roadshow podpory podnikání, kterou pořádá agentura CzechInvest. Jejím dějištěm se stalo město Bruntál. Tato událost měla za cíl seznámit účastníky s aktuální nabídkou dotačních titulů, zvýhodněných úvěrů a dalších možností veřejné podpory a představit novinky v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST).

Sál, kde se akce konala, byl plný zájemců o podnikání a rozvoj vlastních projektů. Účastníci měli příležitost setkat se s řadou odborníků a zástupců organizací, které podporují podnikání, včetně zástupců CzechInvestu, České agentury na podporu obchodu CzechTrade, Technologické agentury ČR, Agentury pro podnikání a inovace, Národní rozvojové banky, Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a Moravskoslezského kraje.

Program akce zahrnoval registraci následovanou blokem prezentací. Během tohoto bloku byly představeny různé aspekty OPST, včetně zmíněné nabídky dotačních titulů a zvýhodněných úvěrů. Přítomní se mohli dozvědět se více i o aktuální nabídce veřejné podpory a novinkách v oblasti OPST, který poskytuje celou řadu možností, jak podpořit rozvoj malých a středních podnikatelů v rámci transformace kraje.

Jedním z vrcholů akce byla možnost položit dotazy odborníkům a diskutovat s nimi o konkrétních otázkách týkajících se podnikání a financování. Účastníci měli též příležitost navázat kontakty s dalšími podnikateli a sdílet své zkušenosti.

Akce splnila roli platformy pro podnikatele a podnikavé jednotlivce, kteří chtějí rozvíjet své podnikatelské projekty a využít dostupných podpůrných programů.

Chcete se roadshow zúčastnit? Registrujte se na některou z jejích dalších zastávek.

 

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj