Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila výzvu

Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání v pondělí 20. listopadu 2023 schválila podmínky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva, včetně všech příloh, a rozhodla o vyhlášení tohoto programu. Kompletní podmínky včetně příloh byly zveřejněny na webových stránkách kraje.

  • Příjem žádostí bude spuštěn 3. ledna 2024 od 10.00 hodin.
  • Žádosti budou přijímány prostřednictvím aplikace, která bude zpřístupněna od 1. prosince 2023.
  • Všichni zájemci se tak budou moci zaregistrovat a připravit si své žádosti v předstihu.

Žádosti budou přijímány průběžně, a to až do 16. prosince 2024. Alokace výzvy činí v součtu 230 mil. Kč pro Voucher pro rozvoj podnikání a Inovační voucher.

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj