Alokace k 1. výzvě dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji již byla vyčerpána. Aktuálně není možné podávat nové žádosti.

V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obdržených žádostí.

Seznam prvních schválených žádostí je zveřejněn na webu MSK v části Výsledky (ZDE), kam budou postupně doplňovány také další skupiny schválených projektů.

Nestihli jste zažádat o Inovační voucher? Zvažte zapojení do výzvy OP TAK

Řadíte se mezi malé nebo střední podniky, které nestihly včas zareagovat na spuštění příjmu přihlášek v první vlně Inovačních voucherů? Pak pro vás máme dobrou zprávu! Už od čtvrtka 1. února se můžete zapojit výzvy, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Co potřebujete vědět:

  • Příjem žádostí bude spuštěn 1. února 2024 od 10.00 hodin.
  • Žádosti budou přijímány průběžně, a to do 31. května 2024 do 11.00 hodin.
  • Bližší informace najdete ZDE.

Na jeden projekt lze získat podporu minimálně ve výši 50 000 korun a maximálně do výše 1 milionu korun. Z dotace je možné podpořit způsobilé výdaje ve formě měření, diagnostiky, testování, zkoušek, rozborů, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb. Dále zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení a také výdaje související s vývojem nebo zaváděním nového produktu či služby a tvorbou nových metod či procesů.

Spolufinancováno Evropskou unii
Ministersvo životního prostředí
Operační program Spravedlivá transformace
Moravskoslezský kraj